Про школу

КАЛИНІВСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (далі – спеціальна школа) – заклад загальної середньої освіти, що забезпечує здобуття першого (початкова освіта) та другого (базова середня освіта) рівня повної загальної середньої освіти особам з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку.Спеціальна школа – заклад загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями. Головна мета діяльності спеціальної школи – створення умов для здобуття загальної середньої освіти дітьми, які мають інтелектуальні порушення, успішної соціальної адаптації шляхом комплексної корекційно- розвиткової роботи та психолого-педагогічної реабілітації. Головними завданнями спеціальної школи є: забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими інтелектуальними порушеннями, на здобуття загальної середньої освіти з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку; забезпечення в освітньому процесі системного психолого- педагогічного супроводження з урахуванням стану здоров’я, особливостей психофізичного розвитку учнів (вихованців); розвиток природних здібностей і обдарувань, творчого та критичного мислення учнів (вихованців), здійснення їх допрофесійної підготовки та соціалізації; сприяння засвоєнню учнями (вихованцями) норм етики та загальнолюдської моралі, міжособистісного спілкування, основ гігієни та здорового способу життя, початкових трудових умінь і навичок; сприяння всебічному розвитку учнів (вихованців); сприяння набуттю ключових компетентностей учнями ( вихованцями), запровадження педагогіки партнерства, надання консультацій5батькам або іншим законним представникам учня (вихованця) з метою забезпечення їх активної участі в освітньому процесі.

У кінці 1921 року у селі Велика Сейдеминуха було відкрито дитячий будинок для безпритульних дітей на місці невеличкої синагоги, вірніше молитовного дому з господарчими та житловими будівлями (нинішня Калинівська спеціальна школа Херсонської обласної ради).

З початку 1922 року в Сейдеминухській Волості було відкрито ще два дитячих будинки.

У 1932 році на місці дитячого будинку для безпритульних дітей розпочалося будівництво навчального корпусу агрономічного технікуму, який розпочав свою роботу у 1935 році і випускав спеціалістів для Калініндорфського єврейського національного району. Директором був Басов І.П.

У 1938 році агрономічний технікум змінив профіль на педагогічний технікум, який працював до 1941 року. Директором була Богудлова А.С.

У зв’язку з великою кількістю дітей-сиріт, батьки яких загинули на фронтах, у 1944 році на місці педагогічного технікуму відкривається дитячий будинок № 15 (директор Савченко Павло Григорович), а на базі колишньої земської школи (1927 р.) – дитячий будинок № 6 (директор Більмес).

Рішенням виконавчого комітету Великоолександрівської районної Ради депутатів трудящих від 17 лютого 1959 року № 66 на базі будинку піонерів (колишній дитячий будинок № 6) було створено Калінінську допоміжну школу-інтернат № 1. Директором був Даніс Анатолій Павлович.

З 1960 року керуватиме школою Роздорожній Юхим Харитонович; з 1967 року – Володимир Берков, потім Качур Володимир Михайлович; з 1980 по 1985 роки – Омельченко Людмила Григорівна; з 1985 по 1991 роки – Мокрієнко Раїса Тимофіївна; з 1992 року – Балінова Валентина Зіновіївна, а потім Ворожбит Світлана Степанівна; з 1996 по 2015 роки – Боднар Любов Миколаївна.

Рішенням виконавчого комітету Херсонської обласної Ради депутатів трудящих від 14 серпня 1961 року, Калінінський дитячий будинок № 15 – 20 серпня 1961 року реорганізовано в Калінінську допоміжну школу-інтернат № 2 для розумово-відсталих дітей на 120 учнівських місць. Школу очолила Іщенко Єва Йосипівна.

З 1970 по 1992 роки – Романенко Ірина Іванівна; з 1992 по 1994 роки – Ворожбит Станіслав Олександрович; з 1994 по 2011 роки – Павлюк Ніна Іванівна; з 2012 року і по теперішній час – Шешеня Руслана Миколаївна.

Рішенням ІУ сесії двадцять четвертого скликання Херсонської обласної ради від 11 жовтня 2002 року № 65 Калінінську спеціальну загальноосвітню школу-інтернат № 2 для дітей з вадами розумового розвитку було прийнято у спільну власність територіальних громад області.

Рішенням ІУ сесії двадцять четвертого скликання Херсонської обласної ради від 11 жовтня 2002 року № 64 Калінінську спеціальну загальноосвітню школу-інтернат № 1 для дітей з вадами розумового розвитку було прийнято у спільну власність територіальних громад області.

Відповідно до наказу управління освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації від 01 вересня 2004 року № 247 «Про перетворення Калінінської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів № 2 для дітей з вадами розумового розвитку» перетворено Калінінську спеціальну загальноосвітню школу-інтернат І-ІІ ступенів № 2 для дітей з вадами розумового розвитку у Калінінську спеціальну загальноосвітню школу-інтернат І-ІІ ступенів № 2 Херсонської обласної ради».

Відповідно до рішення ХVІІІ сесії шостого скликання Херсонської обласної ради від 04 жовтня 2012 року за № 570 «Про затвердження нової редакції Статуту Калінінської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів № 2 Херсонської обласної ради, змінено назву Калінінської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів № 2 Херсонської обласної ради на комунальний заклад «Калінінська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів № 2» Херсонської обласної ради.

Відповідно до рішення ХХХ сесії шостого скликання Херсонської обласної ради від 08 серпня 2014 року за № 1085 «Про припинення діяльності комунального закладу «Калінінська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів № 2» Херсонської обласної ради та комунального закладу «Калінінська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів № 1» Херсонської обласної ради шляхом злиття», було створено на їх базі юридичну особу – Калінінська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів Херсонської обласної ради.

Відповідно до рішення Х сесії третього скликання Херсонської обласної ради від 23 грудня 2016 року № 314 «Про зміну найменування та затвердження нових редакцій статутів об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Херсонської області системи освіти» змінено найменування Калінінської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів Херсонської обласної ради на Калинівську спеціальну загальноосвітню школу-інтернат І-ІІ ступенів Херсонської обласної ради.

Відповідно до рішення ХХVІ сесії Херсонської обласної ради сьомого скликання від 12 липня 2019 року за № 1291 «Про затвердження нових редакцій положень та статутів об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Херсонської області», затверджено нову редакцію статуту: Калинівської спеціальної школи Херсонської обласної ради.

І. Відомості про створення закладу

ІІ. Зміни в адміністративному підпорядкуванні.

ІІІ. Зміни в назві закладу

ІV. Директори