1. Головна
  2. /
  3. Прозорість

Прозорість

Згідно ЗУ “Про освіту”, заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

Інформація та документи, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законом.

Статут закладу
Ліцензії на провадження освітньої діяльності
Висновки регіональної експертної ради з ліцензування та атестації закладу
Структура та органи управління закладу
Освітні програми, що реалізуються в закладі, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою
Територія обслуговування, закріплена за закладом його засновником
Ліцензований обсяг та фактична кількість здобувачів освіти, які навчаються у закладі
Мова освітнього процесу
Вiдповiдно до статті 21 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», ст. 5 п. 1 Закону України «Про повну загальну середню освіту», ст.7 Закону України «Про освіту» – мовою освітнього процесу у закладі освіти є державна мова – українська.
Наявність вакантних посад
Немає
Матеріально-технічне забезпечення закладу
Результати моніторингу якості освіти
Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти
Річний звіт про діяльність закладу